Kloakspuling

– Spuling af kloak i Taastrup, Roskilde og omegn

Sikring af hjemmet for fremtiden

Det mest hyppige problem med kloakeringen er tilstoppelse, men der kan også opstå andre problemer, der kræver en mere permanent løsning.

Ved kraftige regnskyld, såsom skybrud, oplever nogle husejere at deres kælder oversvømmes med kloakvand, da de kommunale ledninger ikke kan lede regnvandet væk hurtigt nok. I disse tilfælde presses vandet tilbage i systemet, og kan finde vej op gennem gulvafløbet i kælderen.

Dette problem kan forebygges med en højvandslukke, der installeres i rørsystemet.

Ydermere kan man opleve problemer med rotter, der kan finde vej op igennem kloakken. For at komme dette problem til livs kan vi installere en rottespærre, der hindrer rotter i at komme ind i dit hjem.

 

 

Hurtig og effektiv løsning

Oplever du problemer med dårlig lugt i dit hjem, eller ringe udskylning i toiletterne, kan det være tegn på problemer med kloakeringen. VVS og Kloak ApS’s moderne slamsuger kan hurtigt og nemt løse problemer med tilstoppelse.

Vi tilbyder:

  • Kloakspuling
  • Slamsugning

Hvis du vil vide mere kan du ringe på tlf. +45 21 20 77 16

Du er også velkommen til at skrive til os via formularen.

    Kontakt os uforpligtende